03-09-2023

refurbished-hardware-en-de-circulaire-economie

Refurbished hardware en de circulaire economie

Elke dag opnieuw gebruiken we tal van grondstoffen. Sommige grondstoffen zijn schadelijker voor het milieu dan andere. Het probleem bij het winnen van grondstoffen is dat er hartstikke veel C02 wordt uitgestoten. Willen we klimaatverandering tegengaan en veel minder CO2 uitstoten, dan moeten we in de toekomst manieren vinden om slimmer om te gaan met onze grondstoffen. We moeten ons huidige systeem dus drastisch veranderen. Maar hoe? Ooit gehoord van de circulaire economie?

Circulaire economie betekenis

In 2050 wil de Nederlandse overheid dat heel Nederland volledig circulair is. Maar ja, wat betekent circulair en hoe ziet dat eruit? De letterlijke betekenis van ‘circulair’ is rondgaand. Het heeft dus te maken met dat dingen zich in een kring bewegen. Als we dit toepassen op de economie, dan wordt er bedoeld dat grondstoffen en producten worden hergebruikt. Door het hergebruiken van grondstoffen en producten hoeven er geen of minder nieuwe grondstoffen worden gewonnen. Daarbij hoeven er ook geen of minder nieuwe producten te worden gemaakt. Hierdoor wordt er veel C02 bespaart en gaan we zo deels de klimaatverandering tegen. In de praktijk is het helaas niet mogelijk om producten en grondstoffen 100% te laten circuleren, maar we doen graag meer dan ons best om het maximale te behalen.

Het laten circuleren van grondstoffen en producten is natuurlijk sowieso wel altijd beter dan nieuwe producten te laten maken. Ter verduidelijking: het maken van een nieuwe Apple iPhone kost ongeveer 27kg aan C02. Een smartphone die wordt hergebruikt stoot 7kg C02 uit. Het optelsommetje is dan dus snel gemaakt. Wanneer je dus niet kiest voor een nieuwe smartphone, maar voor een tweedehands of een refurbished smartphone bespaar je ongeveer 20kg C02.

Circulaire economie voorbeelden

In de vorige alinea werd al kort de term ‘refurbished’ aangehaald. Refurbishen betekent het professioneel reviseren van eerder gebruikte apparatuur. Het is dus niet alleen het opknappen van een device, maar veel meer. Het device wordt namelijk grondig getest en zo nodig gerepareerd. Het refurbishen van apparaten is dus een goed voorbeeld van hoe de circulaire economie er in de toekomst gaat uitzien. In het geval van refurbished apparatuur worden er geen nieuwe grondstoffen gewonnen, maar worden deze opnieuw gebruikt. Het cirkeltje is dan weer rond.

Waarom een circulaire economie?

Zoals eerder vermeld wil de Nederlandse overheid dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Dit wijst er natuurlijk op dat een circulaire economie de toekomst heeft. Er zijn een aantal goede redenen waarom dit zo is.

Minder milieuschade

Door over te stappen naar een circulaire economie wordt het milieu enorm ontlast. Zo hoeft er niet meer gezocht te worden naar bijzondere grondstoffen zoals mineralen, goud en vele soorten metalen. Daarnaast wordt er ook minder e-waste geproduceerd. E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval. Als we de refurbished-industrie als voorbeeld nemen dan is de impact op het milieu ongeveer 3 keer minder dan de productie van een nieuw apparaat.

Minder gezondheidsschade

Door het winnen van nieuwe grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronische apparaten komen er ook veel giftige stoffen vrij. Deze giftige stoffen verdwijnen helaas te vaak in het water. Hierdoor wordt deze zoetwatervoorraad enorm vervuild en kunnen mensen dit water dus niet meer drinken. Daarbij komt dat er soms al in delen van de wereld de watersnood toeneemt. Door het niet meer te hoeven teren op nieuwe grondstoffen, komen er dus ook minder giftige stoffen vrij. Daarnaast heeft de berg e-waste niet alleen een slechte impact op het milieu, maar ook op de gezondheid van mensen. In West-Afrika en Azië zijn zogenaamde illegale stortplaatsen. Hier verbranden mensen elke dag zonder enige bescherming elektronisch afval. De stoffen die zij inademen zijn ontzettend slecht voor de gezondheid.

In de toekomst zal het kopen van nieuwe hardware dus steeds meer gaan afnemen. Een circulaire economie is een hele verandering, maar is wel enorm noodzakelijk. Als we in de toekomst nog een bewoonbare planeet willen, dan is de circulaire economie dus een slimme zet. Daarnaast is nieuwe hardware ook vaak vele malen duurder dan refurbished hardware - een win-win situatie dus!